Spracovateľský priemysel

Spracovateľský priemysel

Sortiment Brady (termotranferové tlačiarne, etikety, software) umožňujú efektívne splniť požiadavky na bezpečnosť a označovanie v akomkoľvek výrobnom procese.

 

 

Vyjadrenie našich zákazníkov...

Pán Nontard, vedúci projektu zavedenia sledovateľnosti v spoločnosti vyrábajúcej elektrické ističe:

Spoločnosť Brady bola schopná realizovať náš projekt označovania výrobkov 2D kódmi komplexne od definovania materiálu a príslušného adhezíva, až po návrh automatickej aplikácie etikiet na naše výrobky. Prostredníctvom svojich špecialistov zabezpečuje Brady monitoring projektu, participuje na implementácii zariadení v kooperaácii s našimi integrátormi, dozerá na spustenie linky a zaisťuje popredajný servis. V súčastnosti je len málo obchodných partnerov schopných komplexne zaistiť projekt sledovateľnosti a zachovať si pri tom pohľad architekta."

 

Pán Genty, vedúci bezpečnosti práce v potravinárskej firme:

Bezpečnosť výroby a zamestnancov je kľúčovým prvkom pre chod našej továrne, pričom musíme dodržiavať veľké množstvo predpisov. V minulosti sme mali dodávateľov podľa typu výrobku: výstražné nálepky, pokyny, značenie potrubí atď. V súčasnosti sme sa rozhodli zvoliť jedného dodávateľa - Brady, ktorý prevzal dodávku všetkých bezpečnostných produktov, ktoré potrebujeme. Výrobky spoločnosti Brady sú naviac testované pre náročné podmienky a máme s nimi istotu, že spĺňajú všetky platné normy."