Zlepšite prevádzkyschopnosť dátového centra

Zlepšite prevádzkyschopnosť dátového centra

Naše spoľahlivé štítky sú navrhnuté na označovanie všetkých káblov, komponentov a panelov v dátovom centre na efektívnejšie riešenie problémov. Vďaka tomu budete môcť lepšie spĺňať zvyšujúce sa požiadavky na úroveň poskytovaných služieb zo strany e-shopov, podnikov a organizácii štátnej správy.

Zlepšite prevádzkyschopnosť dátového centra vďaka jasne identifikovateľným káblom!

 

 

Efektívne riešenie problémov

Zisťovanie, ktorý kábel odpojiť a vymeniť alebo prepojiť, môže byť v dátových centrách frustrujúcou úlohou. Je to ako nájsť ihlu v kope sena: úloha, ktorá je časovo aj psychicky náročná, najmä ak to znamená výpadok dôležitých aplikácií vysokej úrovne a ohrozenie schopnosti dodržať dohodnutú úroveň poskytovania služieb. Predstavte si, že by niekto odpojil nesprávny kábel a spôsobil tým výpadok ďalších serverov. Na predchádzanie problémom tohto charakteru ponúka spoločnosť Brady riešenia označovania, ktoré umožňujú technikom dátových centier rýchlo určiť potrebný kábel.

 

Stačí označiť len raz

Naše spoľahlivé štítky sú vybavené adhezívami na zakrivené aj rovné povrchy, a teda zostanú uchytené na akomkoľvek kábli či komponente. Výsledkom je istota, že je všetko označené pre situácie, keď sa vyžaduje rýchle riešenie problému na zabránenie výpadku. K dispozícii sú rôzne veľkosti a tvary štítkov na jednoduchú identifikáciu akéhokoľvek panelu, servera, komponentu, STP, UTP a rôznych koaxiálnych káblov. Spoločnosť Brady ponúka aj štítky v tvare vlajok určené pre minimálny kontakt s optickým káblom a maximum miesta na identifikačné údaje.

 

Jednoduchý dizajn a tlač

Platforma Brady Workstation ponúka širokú škálu možností dizajnovania štítkov, ktoré spĺňajú takmer všetky potreby dátových centier v oblasti označovania. Pomocou niekoľkých jednoduchých krokov je možné navrhnúť označenia káblov, komponentov a panelov, dokonca nevynímajúc ani bezpečnostné a informačné značky na značenia prevádzok. Pripravené návrhy je možné jednoducho odoslať do zariadenia na tlač štítkov Brady a priamo na mieste hotové štítky okamžite aplikovať.

Vyžiadať predvedenie

 

Jednoduchý dizajn a tlač

 

Všetko, čo potrebujete vedieť pre zhodu s aktuálnou normou pre označovanie TIA-606-C

Zlepšite prevádzkyschopnosť dátového centra vďaka jasne identifikovateľným káblom!

Efektívne značenie káblov Vám pomáha zvýšiť hodnotu Vašich služieb prostredníctvom usporiadaním káblov, na ktoré môžete byť právom hrdý. Vedomosti o o najlepších praktikách v odvetví sú prínosné pre Vás a Vašu firmu, a tým aj klientov - vedú totiž k vyššej výkonnosti, profitabiite a spokojnosti so službami. Náležite označený systém je benefitom pre všetkých zainteresovaných - inštalačných špecialistov, prevádzkovateľov a kontraktorov, IT špecialistov a správcov siete, majiteľov a servisných pracovníkov.

 

Získať príručku

Formular