Chémia - petrochémia

Chémia - petrochémia

Pri ťažbe a spracovaní ropy je identifikácia účastníkov, produktov a infraštruktúr veľmi dôležitá. Nech už ide o ťažobné veže, o námorné ťažobné plošiny alebo rafinérie.

Identifikačné a bezpečnostné riešenia ponúkané spoločnosťou Brady umožňujú efektívne a spoľahlivo splniť tieto požiadavky.

 

Označiť kvôli vyššej bezpečnosti

Zle označené vedenia a potrubia sú zdrojom veľkých bezpečnostných rizík. Neznalosť obsahu niektorého potrubia môže mať vážne následky pre zamestnancov alebo zariadenia.

Riadenie kvapalín je kľúčové pre bezpečnosť pracovníkov. Brady ako špecialista na označovanie má odpoveď aj v tejto problematike, kde využíva riešenia umožňujúce jasne identifikovať toky, či už ide o ich zloženie alebo smer.

 

Zaistenie efektívnej a bezpečnej údržby

Každý rok dôjde pri údržbe k tisíckam nehôd. Väčšina z nich je spôsobená nezabezpečenými rozvodmi. Ich spoľahlivé označenie a zaistenie počas odstávky významne redukuje riziko vzniku nehody.

Náš kompletný sortiment zamykacích pomôcok umožňuje zabezpečiť rozvody, ventily, energetické zdroje a pod. Je nevyhnutné, aby ich zamestnanci pri údržbe správne používali. Nebezpečenstvo zdroja energie či nebezpečných látok je vďaka pomôckam Brady Lockout – Tagout odstránené.

Vyjadrenie našich zákazníkov...

Pán Lemaire, vedúci ťažnej plošiny v Indickom oceáne:

Na ťažných plošinách je dôležité, aby ste kedykoľvek vedeli určiť obsah akéhokoľvek potrubia a smer prúdenia, mohli ste ho uzavrieť a zabránili tak prípadným nehodám. Potrubné značenie od spoločnosti Brady nám umožňuje spoľahlivo označiť médium a smer jeho toku. V spojitosti so zaisťovacími systémami sme schopní prevádzkovať bezpečnú údržbu. Tieto systému umožňujú odstaviť a zaistiť proti neželanému spusteniu počas údržby akýkoľvek typ ventilu. Vďaka spoločnosti Brady, ako jedinému dodávateľovi, sme boli schopní vyriešiť celú problematiku bezpečnosti práce a obstarať označenia všetkých našich rozvodov."