Automotive

Automotive

Efektívne priemyselné značenie automobilových súčiastok umožňuje rýchlu identifikáciu dotknutých výrobkov pre prípady zvolania automobilov.

Výrobcovia automobilov musia byť schopní zaistiť sledovanie súčiastok kvôli:

  • Zlepšovaniu efektivity ich výrobných postupov
  • Dodržiavaniu platných bezpečnostných predpisov
  • Zjednodušeniu zvolávania automobilov

Záujmom výrobcov je chrániť značku pred prípadnými obavami zákazníkov o bezpečnosť. Z tohto dôvodu oprávnene požadujú od svojich subdodávateľov záruky absolútnej spätnej sledovateľnosti ich dielov, a to až do konca životnosti vozidla. Výrobca automobilov musí byť v nevyhnutnom prípade pripravený a schopný rýchlo určiť vozidlá, ktoré je potrebné zvolať.

Ľudia si myslia, že zaistenie sledovanosti musí byť iste veľmi drahé. Nie je to celkom tak.

So špičkovým systémom značenia bude sledovateľnosť oveĺa lepšia, čo umožní optimalizovať náklady v celom výrobnom procese, v popredajovom servise aj pri recyklácii.

 

Prečo zvoliť značenia Brady práve pre automobilový priemysel?

Naše vývojové programy pre navrhovanie a výrobu etikiet pre priemyselné použitie patrí medzi najvýznamnejšie na svete.

Žiadny z našich konkurentov nemôže súťažiť s našimi znalosťami špeciálnych farbiacich pások, lepiacich hmôt, plastov a ďalších materiálov používaných na výrobu etikiet.

Brady vyvíja svoje výrobky a služby v závislosti na špecifických potrebách každého priemyselného odvetvia. Náš tím konzultantov - automobilových inžinierov, je schopný zaviesť taký systém značenia, ktorý optimalizuje výkonnosť procesov zákazníkov.

Naše etikety sú vyrábané v prevádzkach certifikovaných ISO/TS 16949. To dáva našim odberateľom istotu, že ich výrobné procesy nebudú narušené žiadnym nedostatkom na strane našich produktov.

Vyjadrenia našich zákazníkov...

Pán Martin, zodpovedný pracovník pre metodiku u výrobu plošných spojov pre elektronické počítadlá kilometrov:

Zaistenie spätnej sledovateľnosti našich meracích prístrojov je podmienkou výrobcu preto, aby bolo zjednodušené riadenie ich prípadných reklamácií. Nedávno sme sa stretli s problémom, keď etikety pod pôsobením vysokej teploty zkorodovali elektrický spoj. Každé vrátenie muselo prejsť následným posúdením a opravou, čo viedlo k ďalším nákladom. So spoločnosťou Brady sme zmenili materiál na taký, ktorý je možné lepiť, ešte pred zváraním. Zaviedli sme aj kód datamatrix, a to všetko nám umožnilo umiestniť etikety na plochu sučiastky a nie na elektrický spoj.“