Automatizácia značenia káblov

Automatizácia značenia káblov

Automatizácia značenia káblov je cesta k vyššej efektivite

Automatizácia značenia káblovZískajte až 10 sekúnd na každom kábli

Bužírky a ovinovacie štítky na káble je možné aplikovať až o 10 sekúnd rýchlejšie s automatizovanými riešeniami identifikácie káblov od spoločnosti Brady. Aplikátor štítkov Wraptor A6500 dokáže vytlačiť a ovinúť štítok okolo kábla za 5 sekúnd, čím zásadne šetrí čas spracovania káblov v odvetviach s dôrazom na súlad s požiadavkami na vysledovateľnosť a identifikáciu. Ak označujete káble pomocou bužírok, spoločnosť Brady vám ponúka automatizovaný aplikátor bužírok BSP45, ktorý stlačením ovládacieho nožného pedála sníme bužírky z nosnej pásky a aplikuje ich na kábel. Na bužírky je možné tlačiť s vysokou presnosťou a precíznosťou pomocou tlačiarne BradyPrinter i7100, alebo v prípade nutnosti obojstrannej potlače bužírky zariadením BBP72.

 

Vysoká spoľahlivosť

Pre zaistenie maximálnej spoľahlivosti sú k dispozícii špeciálne ovinovacie štítky a bužírky pre automatizované riešenia značenia od spoločnosti Brady. Samotné štítky a bužírky sú vysokej kvality a dokážu odolávať náročným priemyselným prostrediam. Samolaminovací vinylový štítok B-427 je odolný voči oderu, palivám, mazivám a vonkajšiemu prostrediu a je dostupný v širokej škále farieb, zatiaľ čo štítok B-499 s nylonovým poťahom je odolný aj voči nečistote, vysokým a nízkym teplotám a chemikáliám. Oba typy štítkov bez problémov fungujú s aplikátorom Wraptor A6500. K zariadeniu BSP45 na aplikáciu bužírok odporúča spoločnosť Brady vlastné bužírky s materiálovým označením B-342, B-7646 a B-7641, ktoré sú odolné voči nafte a sú vyrobené z bezhalogénového samozhášacieho materiálu. Optimálna spoľahlivosť všetkých identifikačných materiálov bola testovaná pomocou štandardnej testovacej metódy ASTM. Technické listy k materiálom sú k dispozícii na webových stránkach spoločnosti Brady.

 

Vynikajúca podpora

Dizajn potlače štítkov a bužírok je jednoduchý, a to prostredníctvom aplikácií platformy Brady Workstation, ktoré sú dostupné na stiahnutie vo forme 30-dňovej skúšobnej verzie. Po vyskúšaní si môžete jednoducho zvoliť len tie aplikácie, ktoré potrebujete. Nástroje umožňujú pridávanie textu, symbolov, serializáciu, označovanie čiarovými kódmi a aj oveľa viac. Spoločnosť Brady ponúka aj kvalitné služby technickej podpory prostredníctvom na mieru prispôsobených servisných zmlúv, ktoré nad rámec štandardnej 1-ročnej záruky pomôžu s inštaláciou a nastavením celého riešenia priamo u zákazníka, zaistia preventívnu údržbu alebo školenia alebo prednostné vybavenie v prípade problémov.

 

Vypočítajte si návratnosť svojej investície

Formular