Riešenia

Riešenia

Letectvo

Či už je to v letiacom lietadle, alebo v kontrolnej veži na zemi, letecká prevádzka si od všetkých súčastí systému vyžaduje každodennú spoľahlivosť a výkonnosť, pretože na nej závisia tisícky životov.

 

Automotive

Efektívne priemyselné značenie automobilových súčiastok umožňuje rýchlu identifikáciu dotknutých výrobkov pre prípady zvolania automobilov.

 

Chémia - petrochémia

Pri ťažbe a spracovaní ropy je identifikácia účastníkov, produktov a infraštruktúr veľmi dôležitá. Nech už ide o ťažobné veže, o námorné ťažobné plošiny alebo rafinérie.

 

Elektrické sústavy

Každý, kto je aktívny v sektrore energetiky, či už je to výrobca rozvádzačov alebo subdodávateľ, vie, že tento trh je rôznorodý, náročný a v neustálom vývoji. Špičkové riešenia od Brady pre označovanie vodičov a káblov, prepojovacích blokov a elektrických komponentov môže tvoriť dôležitú etapu v zachovaní Vašich konkurenčných výhod.

 

Elektronika

Brady je synonymum pre jednoduché označovanie elektronických súčiastok.

 

Efektívna údržba

Vyššia efektivita vďaka jasnému vizuálnemu značeniu pre údržbu

 

Hromadná doprava

Systém verejnej dopravy potrebuje identifikačné riešenia káblov, ktoré sú extrémne trvanlivé a odolné voči veľkým teplotným zmenám, znečisteniu a olejom. Musia byť tiež ľahko aplikovateľné a s jednoduchou údržbou. Brady so svojimi vysoko výkonnými materiálmi, ktoré zodpovedajú prísnym predpisom v oblasti bezpečnosti a trvanlivosti, tieto požiadavky spĺňa.

 

Spracovateľský priemysel

Sortiment Brady (termotranferové tlačiarne, etikety, software) umožňujú efektívne splniť požiadavky na bezpečnosť a označovanie v akomkoľvek výrobnom procese.

 

Laboratóriá

Ponuka etiket a tlačiarní Brady je ideálna pre označovanie v biotechnologických, chemických a biochemických laboratóriách, takisto ako aj pre súdne lekárstvo. Nech už pracujete v patológii, histológii, chromatografii, alebo v inom vednom odbore, identifikačné riešenia Brady Vám pomôžu dodržiavať správne laboratórne postupy.

 

Telecom / Datacom

Či už ide o počítače, telefóny alebo wifi, telekomunikačná sieť je tvorená jednoduchými, koaxiálnymi či optickými káblami. Spoľahlivé označenie káblov je kľúčový prvok dobrej inštalácie, pričom proces identifikácie musí byť jednoduchý a rýchly.

 

Profesionálne identifikačné štítky na mieru

Spoľahlivé riešenie potrieb identifikácie

 

Automatizácia značenia káblov

Automatizácia značenia káblov je cesta k vyššej efektivite