Riešenia

Riešenia

Letectvo

Či už je to v letiacom lietadle, alebo v kontrolnej veži na zemi, letecká prevádzka si od všetkých súčastí systému vyžaduje každodennú spoľahlivosť a výkonnosť, pretože na nej závisia tisícky životov.

 

Automotive

Efektívne priemyselné značenie automobilových súčiastok umožňuje rýchlu identifikáciu dotknutých výrobkov pre prípady zvolania automobilov.

 

Chémia - petrochémia

Pri ťažbe a spracovaní ropy je identifikácia účastníkov, produktov a infraštruktúr veľmi dôležitá. Nech už ide o ťažobné veže, o námorné ťažobné plošiny alebo rafinérie.

 

Elektrické sústavy

Každý, kto je aktívny v sektrore energetiky, či už je to výrobca rozvádzačov alebo subdodávateľ, vie, že tento trh je rôznorodý, náročný a v neustálom vývoji. Špičkové riešenia od Brady pre označovanie vodičov a káblov, prepojovacích blokov a elektrických komponentov môže tvoriť dôležitú etapu v zachovaní Vašich konkurenčných výhod.

 

Plnoautomatizované označovanie dosiek plošných spojov

Naše kompletné a spoľahlivé riešenie označovania pre dosky plošných spojov poskytuje automatizovanú vysledovateľnosť a umožňuje generovať inteligentné výrobné údaje o výrobných linkách na povrchovú montáž.

 

Efektívna údržba

Vyššia efektivita vďaka jasnému vizuálnemu značeniu pre údržbu

 

Hromadná doprava

Systém verejnej dopravy potrebuje identifikačné riešenia káblov, ktoré sú extrémne trvanlivé a odolné voči veľkým teplotným zmenám, znečisteniu a olejom. Musia byť tiež ľahko aplikovateľné a s jednoduchou údržbou. Brady so svojimi vysoko výkonnými materiálmi, ktoré zodpovedajú prísnym predpisom v oblasti bezpečnosti a trvanlivosti, tieto požiadavky spĺňa.

 

Laboratóriá

Ponuka etiket a tlačiarní Brady je ideálna pre označovanie v biotechnologických, chemických a biochemických laboratóriách, takisto ako aj pre súdne lekárstvo. Nech už pracujete v patológii, histológii, chromatografii, alebo v inom vednom odbore, identifikačné riešenia Brady Vám pomôžu dodržiavať správne laboratórne postupy.

 

Profesionálne identifikačné štítky na mieru

Spoľahlivé riešenie potrieb identifikácie

 

Automatizácia značenia káblov

Automatizácia značenia káblov je cesta k vyššej efektivite

 

Zlepšite prevádzkyschopnosť dátového centra

Naše spoľahlivé štítky sú navrhnuté na označovanie všetkých káblov, komponentov a panelov v dátovom centre na efektívnejšie riešenie problémov. Vďaka tomu budete môcť lepšie spĺňať zvyšujúce sa požiadavky na úroveň poskytovaných služieb zo strany e-shopov, podnikov a organizácii štátnej správy.

 

Ochrana potravín a zvýšenie bezpečnosti na pracovisku

Podľa agentúry EÚ OSHA sa takmer 24-percent všetkých pracovných úrazov spojených s výrobou udeje práve v potravinárstve. Zvýšenie bezpečnosti na pracovisku, ako aj súladu s právnymi predpismi upravujúcimi bezpečnosť práce, patrí k dôležitým prioritám v potravinárskom priemysle, hoci bezpečnosť potravín je vždy na prvom mieste. Teraz môžete riešiť obe priority naraz vďaka širokej škále priemyselných riešení pre bezpečnostné značenie s nízkym rizikom kontaminácie od spoločnosti Brady.