Skenery

Skenery

Ručné a automatické čítačky čiarových a datamatrix kódov sú neodmysliteľnou súčasťou spoľahlivého systému sledovania a riadenie toku produktov vo výrobných alebo skladových procesoch. Kvalitné skenery umožňujú rýchle čítanie dát aj pri väčších vzdialenostiach.

Spoločnosť Brady dodáva rôzne typy skenerov Spoločnosť Brady dodáva rôzne typy skenerov pre rozličné potreby užívateľov riešiacich otázky sledovateľnosti vo výrobe, ako napríklad pre základný zber dát, pre elektronické aplikácie, na riadenie laboratórnych vzoriek, v logistike, identifikácii vo výrobe prostriedkov hromadnej dopravy, vo vojenských a obranných systémoch a špeciálnej výrobe.

Viac informácií v anglickom jazyku