Visačka Emergency Equipment Tag

Visačka Emergency Equipment Tag

Štítok Emergency Equipment Tag obsahuje praktický držiak a vložky. Držiak je možné jednoducho upevniť k širokej škále núdzových zariadení vrátane hasiacich prístrojov, lekárničiek a súprav na bránenie šíreniu rozliatí. Vložka môže obsahovať záznamy o inšpekcii a informácie o tom, koho kontaktovať po použití núdzového zariadenia. Visačku je možné jednoducho kombinovať so softvérom na inšpekciu zariadení Safetrak, ktorý slúži na zjednodušenie plánovania inšpekcií a automatické generovanie výkazov o vykonaní inšpekcie.


Vyššia úroveň bezpečnosti zariadení

Oprávneným kontrolórom je týmto umožnené doplniť dátum inšpekcie a pridať svoj podpis priamo na vložku visačky upevnenej k zariadeniu. Ak zariadenie nevyhovie týždennej kontrole, vložka sa vyberie a v prázdnom držiaku visačky zostane zreteľné upozornenie o zákaze používania zariadenia. Zamestnanci tak budú vedieť, že musia použiť iné núdzové zariadenie a prijať opatrenia na jeho výmenu. Visačka je k dispozícii v ľubovoľnom jazyku pre optimalizovanú informovanosť.

Visačka Emergency Equipment Tag


Vylepšený súlad s právnymi predpismi

V Európskej smernici 2009/104/ES sa uvádza, že zamestnávateľ musí prijať potrebné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov. Tieto opatrenia zahŕňajú aj pravidelnú inšpekciu núdzových zariadení oprávnenou osobou a vedenie záznamov o ich inšpekciách. Dátumy a podpisy poskytujú požadované záznamy na preukázanie súladu so smernicou.

 

Pozrite si detaily o produkte v jednom praktickom produktovom letáku.

Mám záujem o viac informácii o tomto produkte

Pre otvorenie kliknite sem