Scafftag

Scafftag

Inovatívny časovač inšpekcie

 

Inovatívny časovač inšpekcie

Inovatívny časovač inšpekcie Brady pomáha chrániť život a zdravie vďaka zreteľnému zobrazeniu potreby vykonania údržby strojov, zariadení a nástrojov. LED kontrolky z diaľky pútajú pozornosť používateľov aj pracovníkov údržby a pomáhajú predchádzať používaniu neskontrolovaného alebo opotrebovaného zariadenia.

 

 

Visačka Emergency Equipment Tag

 

Visačka Emergency Equipment Tag

Štítok Emergency Equipment Tag obsahuje praktický držiak a vložky. Držiak je možné jednoducho upevniť k širokej škále núdzových zariadení vrátane hasiacich prístrojov, lekárničiek a súprav na bránenie šíreniu rozliatí. Vložka môže obsahovať záznamy o inšpekcii a informácie o tom, koho kontaktovať po použití núdzového zariadenia.

 

 

Visačka Tractor Tag

 

Visačka Tractor Tag

Štítok Tractor Tag podporuje vyššiu efektivitu a viditeľnosť dennej inšpekcie zariadení a zároveň zvyšuje bezpečnosť zariadení a súlad s predpismi.

 

 

 

Visačka Excavator Tag

 

Visačka Excavator Tag

Visačka Excavator Tag zvyšuje efektivitu a viditeľnosť dennej inšpekcie zariadení a zároveň zvyšuje bezpečnosť zariadení a súlad s predpismi.

 

 

 

Visačka Dumper Truck Tag

 

Visačka Dumper Truck Tag

Štítok Dumper Truck Tag pozostáva z praktického systému držiaka a vložky. Držiak je možné jednoducho upevniť k sklápaciemu vozidlu a vložka obsahuje osvedčené postupy na efektívnu inšpekciu používateľom. Držiak aj vložka sú prispôsobiteľné tak, aby vyhovovali osobitným potrebám, napríklad požiadavkám firemných pravidiel.

 

 

Visačka pre paletové vozíky

 

Visačka pre paletové vozíky

Visačky pre paletové a vysokozdvižné vozíky spoločnosti Brady Corporation umožňujú firmám lepšie dodrživať predpisy, ľahšie kontrolovať stav vozíkov a zvýšit ich bezpečnosť vďaka možnosti zdieľať výsledky kontrol priamo na samotnom zariadení.

 

 

 

Visačka na príruby

 

Visačka na príruby

Naša dobre viditeľná a spoľahlivá visačka na príruby s odtrhnuteľnými komponentmi umožňuje používateľom jednoducho a účinne sledovať rôzne fázy prác na prírubách – od ich odstavenia, kontroly, testovania tesnosti až po opravy.