Príručka pre riešenia trvalej identifikácie vo výrobe

Príručka pre riešenia trvalej identifikácie vo výrobe

Spoločnost Brady pripravila príručku pre výber takých trvácnych identifikačných etikiet, ktoré vyriešia 9 najčastejších úloh identifikácie vo výrobných prevádzkach.

Príručka pre riešenia trvalej identifikácie vo výrobeNároky na značenie rôznych výrobkov a súčiastok vedú k úplne odlišným prístupom k ich identifikácii. V závislosti od veľkosti aplikačnej plochy,  od predpísaných špecifikácií, či pôsobeniu vplyvov prostredia, je nutné vybrať adekvátne riešenie identifikácie.

Naša príručka vám pomôže vybrať a vyšpecifikovať také etikety, ktoré budú zodpovedať náročnosti danej identifikačnej úlohy.

Medzi typické zadania identifikáce riešené pomocou tejto příručky patria:

  • identifikácia dosiek plošných spojov v náročných podmienkach
  • identifikace výrobkov a komponentov
  • výrobné štítky na stroje a zariadenia
  • alternatíva ku gravírovaným štítkom
  • cenove dostupné značenie s vysokou odolnosťou voči chemikáliám
  • univerzálne štítky pre všeobecné značenie
  • riešenie identifikácie súčastí motorov
  • ochrana pred záručnými podvodmi, neodbornou manipuláciou s produktom a krádeži
  • čierna etiketa pre vysoko kontrastné výrobné štítky

Príručka pre riešenia trvalej identifikácie vo výrobe

Vyriešte 9 najčastejších úloh identifikácie vo výrobnom prostredí.

 

Stiahnite si príručku

Formular