Bezpečnostné štítky na stroje

Bezpečnostné štítky na stroje

Vyberte si optimálny spôsob upozorňovania a informovania používateľov o bezpečnostných rizikách stroja, ktoré sa nedajú eliminovať konštrukciou stroja, s našimi spoľahlivými bezpečnostnými štítkami na stroje s potlačou vo vysokom rozlíšení.

Bezpečnostné štítky na stroje

Úplný súlad s normami

Naša ponuka bezpečnostných štítkov na stroje vyhovuje medzinárodne uznávanej norme ISO 3864-2:2016. Súlad s touto normou umožňuje dosahovať maximálnu mieru rozpoznania a pomáha používateľom stroja lepšie porozumieť výstrahám, upozorneniam a požiadavkám na ochranné prostriedky. Celý sortiment bezpečnostných štítkov na stroje je k dispozícii aj na materiáloch schválených spoločnosťou UL.

 

Veľmi dobrá viditeľnosť

Značky je možné aplikovať na akýkoľvek povrch na mieste, kde budú čo najlepšie viditeľné a čo najvhodnejšie umiestnené vzhľadom na zvýšenie bezpečnosti stroja. Potlač vo vysokom rozlíšení ešte viac priťahuje pozornosť vďaka jasným farbám a ostrým bezpečnostným posolstvám vo vysokom rozlíšení. Štítky sú vytlačené na našich spoľahlivých materiáloch priemyselnej triedy, ktoré dokážu odolať náročným podmienkam a zostávajú upevnené a čitateľné mnoho rokov.

 

Prispôsobenie

Naše bezpečnostné štítky na stroje sú vysoko prispôsobiteľné pre širokú škálu potrieb a kontextov používania strojov. Možnosti prispôsobenia zahŕňajú veľkosť, tvar a lepidlo štítka s cieľom optimálnej adaptácie akémukoľvek stroju alebo jeho časti. Materiály štítkov je možné zmeniť na zaistenie spoľahlivosti štítka v osobitných interiérových alebo exteriérových podmienkach. Všetky potlače sú plne prispôsobiteľné na optimálne dosahovanie bezpečnosti stroja.

 

Získajte kompletné detaily o produkte v jednom praktickom produktovom letáku.

Dohodnite si stretnutie s odborníkom na štítky na stroje

Mám záujem o viac informácii o tomto produkte

Pre otvorenie kliknite sem