Podlahové značenie

Podlahové značenie

Kompletný program spoľahlivých riešení pre podlahy s miernou, strednou aj intenzívnou záťažou.


Riešenie pre všetky prevádzky

V závislosti od zaťaženia podlahy v prevádzke ponúka Brady tri typy spoľahlivých pások pre podlahové značenie. Vinylová páska je vhodná pre dočasné použitie v oblastiach s ľahkým prevádzkovým zaťažením a ideálnym riešením pre Lean a Kaizen. Páska ToughStripe, vyrobená z polyesteru, je vhodnejšia pre trvalejšie použitie v miestach so stredne silných prevádzkovým zaťažením s chodcami a ľahkými vozidlami. Najnovšia páska Brady ToughSpripe Max je určená pre oblasti s intenzívnym prevádzkovým ruchom a častými prejazdami vysokozdvižných vozíkov.

 


Bezpečnejšie pre chodcov, efektívnejšie pre vozidlá

Jasne označené podlahy sú praktickým riešením pre oddelenie peších a dopravných trás v skladoch a logistických celkoch. Prodovne ako dopravné pruhy na verejných komunikáciách pomáhajú zvyšovať bezpečnosť a efektivitu všetkých účastníkov. Kráčajúci pracovníci okamžite rozoznajú bezpečné trasy, zatiaľ čo vozidlá a mechanizmy sa môžu presúvať tým najefektívnejšíém spôsobom v rámci vyhradených zón.

Vyskúšajte vzorky!

 

Podlahové značenie

Zlepšite dodržiavanie predpisov

Značenie podláh podporuje dodržiavanie smernice EU č. 92/58/EHS, ktorá uvádza, že zamestnancom je nutné v prípade potreby poskytnúť bezpečnostné a/alebo zdravotné značky. Príloha V smernice o minimálnych požiadavkach na značky používané pre prekážky a nebezpečné miesta a pre značenie dopravných trás ďalej dopĺňa, že dopravné trasy vozidiel musia býť zreteľne označené kontinuálnymi pruhmi jasne viditeľnými farbami, pokiaľ to vyžaduje ochrana pracovníkov.

 

Vyznačte jednoducho rovné čiary s podlahovou páskou

S pomocou aplikátora ToughStripe a spoľahlivých pások vyznačíte rovné čiary na podlahe jednoducho a rýchlo, čím okamžite prispejete k vyššej bezpečnosti a efektivite vo vašej prevádzke. Pomocou jedného nástroja môžete vo svojich prevádzkach vytvárať jazdné pruhy pre vysokozdvižné vozíky, paletové vozíky, ako aj bezpečné chodníky pre pracovníkov premiestňujúcich sa peši. Aplikátor podlahových pások ToughStripe funguje s kompletným sortimentom základnej, pokročilej aj najlepšej triedy pások na značenie podláh od spoločnosti Brady.

  • umožňuje aplikovať tenké pásky pre dočasné značenie až po hrubé podlahové pásky na veľké zaťaženia
  • ergonomický a ľahký na pohodlné používanie
  • navíja podkladovú vrstvu spotrebovanej podlahovej pásky na samostatnú cievku
  • je skladný aj v stiesnených priestoroch


Získajte príručku pre značenie podláh

 

Formular


 

Toughstripe


Toughstripe

Prečo plytvať časom na výmenu poškodených alebo opotrebovaných značení, keď môžete mať vaše priestory označené lepšie?

 

 

 

 

 

 

 

Aplikátor podlahovej pásky ToughStripe


Aplikátor podlahovej pásky ToughStripe

Vyznačte jednoducho rovné čiary s podlahovou páskou

 

 

 

 

 

 

 

 

Piktogramy pro znaceni podlah

Piktogramy pre označovanie podláh

Slúžia k označovaniu nebezpečných priestorov. Bezpečnostné pokyny sa umiestňujú priamo na miestach, ktorých sa táto upozorňujúca informácia týka. Tieto značky sú vyrobené z polyesteru a potlač je pred poškodením chránená priehľadným, matných, protisklzovým laminátom. Vysoko kvalitné adhezívum Brady umožňuje aplikáciu na väčšinu čistých, suchých a hladkých podkladov.

K stiahnutiu

Prehľad materiálov | Prehľad produktov