Produkty

Produkty

Etikety, štítky a visačky

Označenia pre priemyselné aplikácie - Brady ponúka široký sortiment riešení označovania a identifikácie, ktoré pomáhajú zlepšovať úroveň produktivity, výkonnosti, bezpečnosti a ochrany produktov. Vytvorte a tlačte vlastné štítky z našich vysokovýkonných materiálov vytvorených pre pestrú paletu rôznych priemyselných aplikácií.

 

Tlačiarne a zariadenia

Brady má v ponuke široké spektrum špecializovaných zariadení pre identifikáciu a označovanie. Technológia tlače tepelným prenosom v kombinácii so špičkovými lepidlami a špeciálnymi materiálmi – to sú záruky kvalitných štítkov pre všetky identifikačné potreby v podniku či inštitúcii. Široký sortiment tlačiarní etikiet od najmenších príručných štítkovačov až po vysokovýkonné zariadenia pre tlač a aplikáciu štítkov je odpoveďou spoločnosti Brady na rozmanitosť požiadaviek a rastúcu dôležitosť spoľahlivého značenia v modernom svete.

 

Skenery

Ručné a automatické čítačky čiarových a datamatrix kódov sú neodmysliteľnou súčasťou spoľahlivého systému sledovania a riadenie toku produktov vo výrobných alebo skladových procesoch. Kvalitné skenery umožňujú rýchle čítanie dát aj pri väčších vzdialenostiach.

 

Software

Špecialozované programové balíky pre design a tvorbu etikiet a štítkov sú nevyhnutnou súčasťou kompletných identifikačných riešení. Programy LabelMark™ a CodeSoft® sú určené pre jednoduchú tvorbu etikiet, zatiaľ čo MarkWare™ pre prípravu predlôh grafických tabuliek, značiek a potrubných štítkov

 

Bezpečnostné značenie

Pri voľbe bezpečnostných tabuliek je potrebné brať do úvahy okrem obsahovej stránky aj odolnosť materiálu, z ktorého sú bezpečnostné tabuľky vyrobené.

 

Lockout/Tagout

Každý rok dôjde v EÚ k zraneniu alebo úmrtiu tisícov pracovníkov pri údržbárskych alebo servisných prácach na technologickom vybavení firiem. Veľké množstvo týchto úrazov súvisí s nekontrolovaným a náhlym prísunom energie. Systém LOTO (Lockou/Tagout) predstavuje moderné preventívne riešenie na elimináciu nežiadúcich situácií pri servisných prácach.

 

Nástroje na prevenciu a odstraňovanie rozliatí

Nekontrolované rozliatia môžu mať zničujúce dôsledky na životné prostredie, na ľudí a podniky v blízkosti rozliatia, ako aj na budúcnosť firmy. Pripravenosť na rozliatia patrí k správnej manažérskej praxi a v mnohých krajinách je povinná zo zákona. Najlepšou prípravou je rýchla dostupnosť profesionálnych nástrojov, ktoré dokážu predchádzať veľkým nákladom spojených s pokutami, odškodným a odstraňovaním znečistenia.

 

Značenie potrubí

Dokážeme označiť potrubia v akejkoľvek prevádzke kdekoľvek na svete s cieľom predchádzať nehodám a zvyšovať efektívnosť prevádzky. Naše značenia potrubí sú k dispozícii v 3 kvalitatívnych úrovniach a dajú sa plne prispôsobiť tak, aby obsahovali požadované informácie o potrubí, obsahu a prúdení podľa potrieb prevádzky.

 

Služby

Servisná činnosť Brady je služba pre zákazníkov spoločnosti Brady, ktorí chcú zaistiť bezproblémový chod ich termotransférových tlačiarní Brady a obslužného sofwaru.

 

Žiadosť o predvedenie tlačiarne

Vyberte si žiadanú tlačiareň, odošlite krátky formulár a čoskoro sa s Vami spojíme.

 

Registrácia tlačiarne

Zaregistrujte si tlačiareň Brady!