Predchádzajte pošmyknutiam, zakopnutiam a pádom

Predchádzajte pošmyknutiam, zakopnutiam a pádom

Pošmyknutia, zakopnutia a pády môžu viesť k vážnym, dokonca až smrteľným následkom, a pritom patria k najčastejším typom úrazov. Podľa prieskumu ESENER-2 agentúry EU-OSHA až 36 % spoločností z EÚ priznáva existenciu vyššieho rizika pošmyknutí, zakopnutí a pádov na ich pracoviskách. Za účelom zníženia premetného rizika prinášame niekoľko spoľahlivých a dobre viditeľných identifikačných bezpečnostných riešení pre.

 

Riešenia

 

Podlahové značenie

Podlahové značenie: ľahká identifikácia bezpečných ciest, prekážok a nebezpečných priestorov na pracovisku.

 

Viac informácií

 

Bezpečnostné značky

Bezpečnostné značky: jednoduchá bezpečnostná značka dokáže zabrániť nákladným pracovným úrazom, ak je dobre viditeľná, púta pozornosť a je zrozumiteľná.

 

Viac informácií

 

Prevencia a odstraňovanie rozliatí

Prevencia a odstraňovanie rozliatí: zabráňte rozliatym látkam spôsobiť pracovný úraz.

 

Viac informácií

 

Služby

Služby: kontaktujte nás a dohodneme si stretnutie alebo audit vo vašich priestoroch, s cieľom uľahčiť vám výber riešení presne podľa vašich potrieb.

 

Viac informácií

 

Pracovisko bez nehôd

Podľa posledných údajov Eurostatu sa v roku 2015 v EÚ stalo 3,2 milióna pracovných úrazov bez následku smrti a 3 876 smrteľných pracovných úrazov, čo malo za následok 42 miliónov dní práceneschopnosti. Odhaduje sa, že priemerné náklady na jeden pracovný úraz bez následku smrti sú 10 000 eur, pričom v prípade smrteľného pracovného úrazu je to až 1,1 milióna eur. Zvýšenie bezpečnosti na pracovisku nie je len humánna, ale aj ekonomicky rozumná stratégia, ktorá chráni dobré hospodárske výsledky firmy. Spoločnosť Brady prináša viacero identifikačných riešení pre bezpečnosť, ktoré znižujú najčastejšie riziká vzniku nehôd na pracoviskách.

Získajte bezplatnú príručku pre bezpečnosť na pracovisku