Slovník pojmov

Slovník pojmov

Základná terminológia a definície pojmov z oblasti identifikácie a oznacovania - dozviete sa, co je to adhézia, z coho sa skladá etiketa, co je to THT tlac, spätná sledovatelnost, ciarový kód, ...

Adhézia

Adhézia - priľnavosť je molekulárnou silou príťažlivosti medzi dvomi rozdielnymi materiálmi. Povrchové napätie materiálu predstavuje silu príťažlivosti. Čím je táto vyššia tým sú príťažlivé sily väčšie a naopak.

 

Etiketa 

Etiketou nazývame papier, plast, textil, kovu alebo iný materiál, na ktorom je vytlačená informácia týkajúca sa predmetu (adresa, popis, atd.) a je upevnený na obal, resp. daný predmet. Etiketa môže byť takisto tlačená aj priamo na povrch predmetu alebo obalu. Etikety slúžia na identifikáciu produktov, reklamu, ako výstražné prvky apod.

 

Automatická aplikácia etikiet 

Zníženie celkových nákladov na jednotku, vyššie výnosy a produkcia, 100% sledovateľnosť.

 

Termotransfer - THT 

Thermal transfer (tlač tepelným prenosom) THT je špecifickým typom tlače pri ktorom sa teplom natavuje tlačová páska, ktorá ostáva prilepená k materiálu, na ktorý sa tlač vykonáva. Bol vyvinutý firmou SATO koncom 40tych rokov dvadsiateho storočia. Naproti tomu Direct thermal je typom tlače, pri ktorom sa páska nepoužíva.

 

Čiarový kód 

Čiarový kód je optickou reprezentaciou informácii, ktorá je čitateľná strojom. Pôvodne čiarový kód reprezentoval informácie pomocou rôznej šírky čiar a medzier medzi nimi.

 

Spätná sledovateľnosť 

Systém identifikácia : Tri základné prvky pre identifikáciu komponentov a produktov, obzvlášť vo vysoko-objemnej výrob, ktoré tvoria základ pre koncept sledovateľnosti.