Pracovisko bez nehôd: zvýšte bezpečnosť údržby

Pracovisko bez nehôd: zvýšte bezpečnosť údržby

Podľa agentúry EÚ-OSHA dochádza k 10 – 15 % pracovným úrazom s následkom smrti počas údržby. Choroby z povolania a problémy so zdravím súvisiace s prácou, ako sú azbestóza, rakovina, problémy so sluchom a muskuloskeletálne poruchy, takisto viac prevažujú u pracovníkov zaoberajúcich sa vykonávaním údržby. Na podporu programov „Pracovisko bez nehôd“ v oblasti zvyšovania bezpečnosti údržby navrhujeme 3 riešenia.

 

Riešenia

Efektívnejšia údržba

Okrem zvyšovania bezpečnosti údržby je viac ako vítané súčasne zvyšovať aj jej efektivitu. Vďaka zreteľným štítkom s pokynmi umiestnenými priamo na zariadeniach majú pracovníci údržby okamžité informácie o osvedčených postupoch na vykonanie servisu daného stroja. Spoločne s menším počtom prerušení údržby vďaka izolovaniu strojov od prívodu energie a prevencii pred rozliatím umožňujú zreteľné inštruktážne štítky dosahovať vyššiu efektivitu údržby a rýchlejšie obnovenie úplnej výrobnej kapacity spoločnosti.

 

3 riešenia pre lepšiu údržbu

Spoločnosť Brady navrhuje 3 riešenia pre bezpečnejšiu a efektívnejšiu údržbu.

 

Profesionálne tlačiarne bezpečnostného značenia

Profesionálne tlačiarne bezpečnostného značenia: tlačte samolepiace bezpečnostné značky a štítky s pokynmi a upevnite ich na stroje ešte pred začatím údržby. Optimálne informujú pracovníkov, čím umožňujú bezpečnú a efektívnu prevádzku.

 

Viac informácií

 

Bezpečnostné značky

Lockout/Tagout: izolujte stroje od prívodu energie počas údržby pomocou vopred schválených postupov Lockout/Tagout, špeciálnych uzamykacích pomôcok a profesionálnych visacích zámkov.

 

Viac informácií

 

Prevencia a odstraňovanie rozliatí

Odstraňovanie rozliatych látok a prevencia pred rozliatím: Zabraňujte šíreniu rozliatí, ku ktorým dochádza počas údržby, aby nespôsobili nehody a výpadky.

 

Viac informácií

 

Služby

Služby: kontaktujte nás a dohodneme si stretnutie alebo audit vo vašich priestoroch, s cieľom uľahčiť vám výber riešení presne podľa vašich potrieb.

 

Viac informácií

 


Pracovisko bez nehôd

Podľa posledných údajov Eurostatu sa v roku 2015 v EÚ stalo 3,2 milióna pracovných úrazov bez následku smrti a 3 876 smrteľných pracovných úrazov, čo malo za následok 42 miliónov dní práceneschopnosti. Odhaduje sa, že priemerné náklady na jeden pracovný úraz bez následku smrti sú 10 000 eur, pričom v prípade smrteľného pracovného úrazu je to až 1,1 milióna eur. Zvýšenie bezpečnosti na pracovisku nie je len humánna, ale aj ekonomicky rozumná stratégia, ktorá chráni dobré hospodárske výsledky firmy. Spoločnosť Brady prináša viacero identifikačných riešení pre bezpečnosť, ktoré znižujú najčastejšie riziká vzniku nehôd na pracoviskách.

Získajte bezplatnú príručku pre bezpečnosť na pracovisku