Označujte nebezpečné tovary

Označujte nebezpečné tovary

Podľa agentúry EÚ-OSHA 38 % európskych podnikov uvádza, že na ich pracovisku sa nachádzajú potenciálne nebezpečné chemické alebo biologické produkty. Kontakt s takýmito produktmi môže viesť k akútnym aj dlhodobým ochoreniam alebo zraneniam, ako napríklad respiračným a kožným chorobám, zlyhávaniam orgánov, vývoju rakoviny, otravám, či zaduseniu. S cieľom zníženia rizika kontaktu prinášame niekoľko spoľahlivých a dobre viditeľných riešení bezpečnostného značenia.

 

Riešenia

 

Podlahové značenie

Podlahové značenie: ľahká identifikácia bezpečných ciest, prekážok a nebezpečných priestorov na pracovisku.


Viac informácií

 

Štítky v súlade s GHS/CLP

Štítky v súlade s GHS/CLP: jednoducho informujte o rizikách súvisiacich s nebezpečnými látkami, a tak predchádzajte nehodám a zlepšite súlad s právnymi predpismi EÚ.


Viac informácií

 

Systém Lockout/Tagout

Systém Lockout/Tagout: účinne bráni chodu a náhodnému pripojeniu odstaveného stroja k zdroju energie, pokiaľ neskončili všetky servisné práce. Vďaka tomu môžu pracovníci dokončiť svoje úlohy v bezpečí, čím je zachovaný efektívny chod prevádzky.

 

Viac informácií

 

Značenie potrubí

Značenie potrubí: označte, čo a kam prúdi v potrubiach pre náležité informovanie pracovníkov a záchranárov.


Viac informácií

 

Bezpečnostné značky

Bezpečnostné značky: už obyčajná bezpečnostná značka dokáže zabrániť nákladným pracovným úrazom, ak je dobre viditeľná, púta pozornosť a je zrozumiteľná.


Viac informácií

 

Služby

Služby: kontaktujte nás a dohodneme si stretnutie alebo audit vo vašich priestoroch, s cieľom uľahčiť vám výber riešení presne podľa vašich potrieb. Získajte podporu špecialistov pre označovanie nebezpečného tovaru podľa praxou preverených postupov!

 

Vyžiadať si prieskum na pracovisku

 

 


Stiahnuť príručku

Objavte nástroje na označovanie nebezpečných látok na vašom pracovisku.

formular