Obnoviteľné zdroje

Obnoviteľné zdroje

V porovnaní s ostatnými tradičnými ekonomickými sektormi zažíva v súčasnosti sektor obnoviteľných zdrojov mimoriadny rast. Nové predpisy o ochrane životného prostredia ešte viac podporujú jeho ďalší rozvoj.

Brady ako špecialista na značenie ponúka jednotlivým hráčom v tomto segmente identifikačné riešenia a vysoko výkonné materiály, ktoré sú obzvlášť vhodné pre solárne panely, veterné elektrárne a ďalšie technológie. Vďaka technickým riešeniam od spoločnosti Brady sa označovanie solárnych panelov a káblov stáva rýchlou a jednoducho zrealizovateľnou operáciou s trvácnym identifikačným efektom.

 

Brady riešenia okrem iného umožnia:

  • Sledovanie solárnych panelov prostredníctvom trvalých etikiet odolných voči extrémnym podmienkam
  • Identifikáciu pripojovacích káblov solárnych panelov
  • Rozlišovanie káblov pre veterné elektrárne s rôznym využitím
  • Čitateľné etikety kýmkoľvek a kdekoľvek
  • Vylepšenie image firmy

 

Vyjadrenie našich zákazníkov...

Pán Bernard, vedúci prevádzky pre kabeláž u subdodávateľa jednej významnej značky veterných elektrární:

Na označovanie káblov sme donedávna používali ručné etiketovanie skladajúce sa z farebných prúžkov s číslami upevnenými na kábloch. Vysoký rast v segmente obnoviteľných zdrojov nás donútil prehodnotiť náš spôsob práce tak, aby sme zvýšili našu produktivitu a skrátili dodaciu lehotu. Rozhodli sme sa pre riešenia poskytované spoločnosťou Brady – teplom zmrstiteľné bužírky bez obsahu halogénu, ktoré v sebe spájajú odolnosť a rýchlosť a sú oproti nášmu predošlému spôsobu práce neporovnateľne výkonnejšie. Ponukou trvácneho a profesionálnejšieho značenia našich produktov sa nám vďaka spoločnosti Brady dokonca podarilo získať ďalšie zákazky."

 

Pani Combe, vedúca výroby u jedného z francúzskych výrobcov solárnych panelov:

V našom odbore je jednou zo základných požiadaviek zabezpečiť trvalú sledovateľnosť našich solárnych panelov. Preto sa našou voľbou stala spoločnosť Brady - špecialista na označovanie. V minulosti sme sa stretávali s problémami, ktoré boli spôsobené odpadnutím etikety alebo stratou ich čitateľnosti, čo v napokon vždy viedlo k dodatočným výdavkom. Brady nám ponúklo zodpovedajúce riešenie pre odolnosť materiálov, technické poradenstvo a kvalitné tlačiarne. Vďaka Brady ako jedinému dodávateľovi identifikačných potrieb sme dosiahli vyššiu produktivitu a zároveň sme vylepšili image našej značky."