Riešenia

Riešenia

Letectvo

Či už je to v letiacom lietadle, alebo v kontrolnej veži na zemi, letecká prevádzka si od všetkých súčastí systému vyžaduje každodennú spoľahlivosť a výkonnosť, pretože na nej závisia tisícky životov.

 

Automotive

Efektívne priemyselné značenie automobilových súčiastok umožňuje rýchlu identifikáciu dotknutých výrobkov pre prípady zvolania automobilov.

 

Chémia - petrochémia

Pri ťažbe a spracovaní ropy je identifikácia účastníkov, produktov a infraštruktúr veľmi dôležitá. Nech už ide o ťažobné veže, o námorné ťažobné plošiny alebo rafinérie.

 

Elektrické sústavy

Každý, kto je aktívny v sektrore energetiky, či už je to výrobca rozvádzačov alebo subdodávateľ, vie, že tento trh je rôznorodý, náročný a v neustálom vývoji. Špičkové riešenia od Brady pre označovanie vodičov a káblov, prepojovacích blokov a elektrických komponentov môže tvoriť dôležitú etapu v zachovaní Vašich konkurenčných výhod.

 

Elektronika

Brady je synonymum pre jednoduché označovanie elektronických súčiastok.

 

Obnoviteľné zdroje

V porovnaní s ostatnými tradičnými ekonomickými sektormi zažíva v súčasnosti sektor obnoviteľných zdrojov mimoriadny rast. Nové predpisy o ochrane životného prostredia ešte viac podporujú jeho ďalší rozvoj.

 

Hromadná doprava

Systém verejnej dopravy potrebuje identifikačné riešenia káblov, ktoré sú extrémne trvanlivé a odolné voči veľkým teplotným zmenám, znečisteniu a olejom. Musia byť tiež ľahko aplikovateľné a s jednoduchou údržbou. Brady so svojimi vysoko výkonnými materiálmi, ktoré zodpovedajú prísnym predpisom v oblasti bezpečnosti a trvanlivosti, tieto požiadavky spĺňa.

 

Spracovateľský priemysel

Sortiment Brady (termotranferové tlačiarne, etikety, software) umožňujú efektívne splniť požiadavky na bezpečnosť a označovanie v akomkoľvek výrobnom procese.

 

Laboratóriá

Ponuka etiket a tlačiarní Brady je ideálna pre označovanie v biotechnologických, chemických a biochemických laboratóriách, takisto ako aj pre súdne lekárstvo. Nech už pracujete v patológii, histológii, chromatografii, alebo v inom vednom odbore, identifikačné riešenia Brady Vám pomôžu dodržiavať správne laboratórne postupy.

 

Telecom / Datacom

Či už ide o počítače, telefóny alebo wifi, telekomunikačná sieť je tvorená jednoduchými, koaxiálnymi či optickými káblami. Spoľahlivé označenie káblov je kľúčový prvok dobrej inštalácie, pričom proces identifikácie musí byť jednoduchý a rýchly.

 

Verejná správa

Či ide o zmenu oddelenia, inventarizáciu, sťahovanie alebo nový predpis, vždy je potrebné zabezpečiť náležité značenie. Zrozumiteľné informácie podané jednoduchým a rýchlym spôsobom sú kľučom k zefektívneniu interných procesov.